Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất Duy Đạt

Trứng giả

Trứng giả nước

Trứng giả loại ruột nước là sản phẩm giúp hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi chim bồ câu pháp dùng phương pháp ấp trứng bằng máy nhằm nâng cao năng suất và giảm bớt tình trạng trứng vỡ khi chim mái tự ấp trứng.
Liên hệ

Trứng giả đặc

Trứng giả phân loại đặc là sản phẩm giúp hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi chim bồ câu pháp dùng phương pháp ấp trứng bằng máy nhằm nâng cao năng suất và giảm bớt tình trạng trứng vỡ khi chim mái tự ấp trứng.
Liên hệ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: